Partnerzy

Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce


13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej został wprowadzony stan wojenny na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Był niezgodny z Konstytucją PRL. W trakcie jego trwania, z rąk milicji oraz SB, zginęło kilkadziesiąt osób. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

13 grudnia 2019 r. uczniowie dwóch klas maturalnych Zespołu Szkół Technicznych wzięli udział w uroczystych obchodach 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które miały miejsce przed bramą Zakładów Azotowych w Puławach. Cenną lekcją historii związaną z rocznicą stanu wojennego była rekonstrukcja historyczna: strajkujący robotnicy z krzyżem i flagami, syreny, koksowniki, a także milicyjne radiowozy z epoki oraz oddział ZOMO, dzięki której młodzież mogła obejrzeć jak wyglądały wydarzenia sprzed blisko 40 lat. Organizatorzy  przypomnieli, jak wyglądało życie po 13 grudnia 1981 roku - godzina milicyjna, oficjalna cenzura korespondencji, wyłączenie telefonów, uwięzienie opozycjonistów, zmilitaryzowanie zakładów pracy. Po rekonstrukcji, zgromadzeni przy bramie przedstawiciele miejskich i powiatowych władz samorządowych (pani Starosta Danuta Smaga, pan Prezydent Paweł Maj), radni, reprezentanci związków zawodowych i władz puławskich Azotów, dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież wzięli udział w oficjalnej części uroczystości. Po hymnie złożono kwiaty przed tablicą ku czci pracowników ZA, którzy 13 grudnia 1981 roku ogłosili strajk, stając, jak głosi napis "w obronie wolności". Na terenie szkoły młodzież z klasy 3J przygotowała okolicznościową szkolną gazetkę upamiętniającą to wydarzenie.