Partnerzy

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

10 stycznia 2020 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Sali Błękitnej 257 uczniów z terenu województwa lubelskiego otrzymało z rąk wojewody lubelskiego Lecha Sprawki stypendia prezesa Rady Ministrów i ministra edukacji narodowej.

W uroczystości wzięli udział m.in. senator Jacek Bury, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zdzisław Szwed, lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk, przedstawiciele władz uczelni wyższych i związków zawodowych, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice nagrodzonych uczniów.

– Gratuluję wam tego, że stworzyliście sobie solidny fundament do praktycznego działania, a w ślad za tym do godnego dorosłego życia dla was i dla waszych najbliższych. Życzę dalszych wspaniałych osiągnięć na kolejnym etapie edukacyjnym, w ślad za tym znakomitym przygotowaniem się do sukcesu życiowego ku uciesze tych, którzy waszym losem najbardziej są przejęci – zwrócił się do stypendystów wojewoda Sprawka.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym, który otrzymał najwyższą średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń Zespołu Szkół Technicznych - Daniel Pacocha z klasy 3I.
Gratulujemy sukcesu Danielowi, który w roku szkolnym 2018/2019 uzyskał średnią ocen 5,63, a także życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w nauce!