Partnerzy

Uniwersytet Aberystwyth w ZST

3 lutego zainteresowani uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym z oficjalnym przedstawicielem najstarszego walijskiego Uniwersytetu Aberystwytch w Wielkiej Brytanii, który został Uniwersytetem Roku 2019 pod względem jakości nauczania. Uczelnia zajmuje 1 miejsce w Anglii i w Walii pod względem satysfakcji ze studiów (kryteria brane pod uwagę to: standard nauczania, wsparcie studentów oraz zatrudnienie absolwentów), zaś pod względem zaplecza naukowego-technicznego i infrastruktury mieści się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni brytyjskich. Uniwersytet Aberystwyth oferuje około 80 kierunków. Są wśród nich wyróżnione oraz nagrodzone oceną Excellent czyli najwyższą z możliwych do uzyskania w UK w zakresie jakości nauczania!
Uczelnia oferuje studentom stypendia socjalne - za dobre wyniki z matury, a absolwenci oraz studenci po drugim roku studiów mogą pracować w różnych firmach w UK: Price Water House Coopers, Hewlett Packard, Microsoft, a także w innych mniej znanych w całej Wielkiej Brytanii.

Na spotkaniu młodzież uzyskała informacje na temat możliwości studiowania za granicą, zasad rekrutacji, terminu składania aplikacji, a także możliwości finansowania studiów poprzez system stypendiów, grantów i pożyczek.