Partnerzy

Rekrutacja 2020

Listy osób zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do poszczególnych oddziałów Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych.

Technik analityk - 1A

Technik technologii chemicznej - 1C

Technik elektryk - 1E

Technik informatyk - 1I

Technik mechanik - 1M

Technik programista - 1P

Osoby zakwalifikowane, w dniach od 13 do 18 sierpnia 2020r. potwierdzają wolę przyjęcia do klasy poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu ósmoklasisty.