Partnerzy

81 rocznica agresji na Polskę.


17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była częścią tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja.

Po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

Dla uczczenia tych wydarzeń w puławskim kinie Sybilla 17 września  w południe odbył się pokaz filmu „Mroki Czarnego Lasu”  -  to fabularyzowany dokument, ukazujący wstrząsającą historię hitlerowskiej zbrodni w Stanisławowie z sierpnia 1941 r. Aresztowania i egzekucje ok. 250 przedstawicieli polskiej inteligencji były częścią niemieckiego planu Intelligenzaktion, który zakładał całkowitą eliminację elity intelektualnej w Polsce.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Wacław Kujbida, a wyprodukowała go TV Niezależna Polonia Ltd. z Kanady. Produkcja jest współfinansowana przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach programu opieki nad Polonią i Polakami za granicą 2019, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.  Podczas nagrywania zdjęć do filmu zostały wykorzystane lokalizacje  naszego miasta: budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dziedziniec Pałacu Marynki.

 „Tragedia ludności Stanisławowa polega na tym, że obydwaj okupanci – zarówno hitlerowski jak i sowiecki dokonali tam strasznych zbrodni – mówi historyk Robert Och. – Już przed samym wyjściem z miasta przez oddziały sowieckie i wkroczeniem Niemców, NKWD udało się jeszcze rozstrzelać 2,5 tys więźniów, Polaków, będących w miejscowym więzieniu. Kiedy przychodzą do miasta Niemcy, wspierani przez nacjonalistów ukraińskich, dokonują podobnej zbrodni, tyle, że może bardziej systematycznie, ponieważ jest ona wymierzona w inteligencję polską, która przetrwała tę pierwszą czystkę.”   (Radio Lublin 17 września 2020)

Po zakończeniu seansu – około 14.00  na cmentarz przy ulicy Piaskowej w Puławach    pod krzyżem na „Górce Katyńskiej” zostaną  złożone kwiaty przez delegacje samorządowe i przedstawicieli szkół.