Partnerzy

Wykład o nawozach mineralnych06 października uczniowie klas 4A i 4C uczestniczyli w wykładzie naukowym prowadzonym przez kierownika zakładu nawozów Instytutu Nowych Syntez Chemicznych - dr. hab. Piotra Ruska. Wykład dotyczący nawozów fosforowych, azotowych oraz wieloskładnikowych dostarczył młodzieży wiedzy na temat globalnych perspektyw wytwarzania i konsumpcji nawozów mineralnych. W interesujący sposób zostały przybliżone uczniom zasady samodzielnego komponowania mieszanek nawozowych, a także problem bezpieczeństwa procesowego w wytwarzaniu i magazynowaniu nawozów mineralnych.

Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystają z pewnością na bieżących zajęciach szkolnych, jak i w przyszłości.

Irmina Pańczuk- Figura, Karolina Mistal, Małgorzata Szczypińska