Partnerzy

14.10.2020 - Dzień Edukacji Narodowej

Nauczanie to przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej całemu gronu pedagogicznemi oraz wszystkim pracownikom Zespołu Szkół Technicznych składamy serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, zrealizowania obranych celów oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Dyrekcja