Partnerzy

Narodowe Święto Niepodległości


W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. W latach pierwszej wojny światowej (1914-1918) wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej. Zaborcy Polski stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii polskiej.

Polacy stanęli przed dylematem, po której stronie konfliktu się opowiedzieć. Dla setek tysięcy Polaków zmobilizowanych do armii państw zaborczych wojna miała charakter bratobójczy.

Długo oczekiwany przełom w sprawie polskiej nastąpił w listopadzie 1916 r. Wówczas to cesarze Niemiec i Austrii proklamowali odrodzenie państwa polskiego na ziemiach odebranych Rosji. To  przełom w zmowie milczenia w kwestii polskiej. Kilka miesięcy później w Rosji obalono carat. Nowe władze Rosji uznały prawo Polaków do samostanowienia. Wkrótce zdecydowali się na to Francuzi i Brytyjczycy. Na rzecz sprawy polskiej lobbowali na Zachodzie luminarze polskiej kultury. Ignacy Paderewski zbierał pieniądze na ofiary wojny na ziemiach polskich i namawiał polityków państw zachodnich do poparcia idei niepodległości Polski. W przemówieniu do kongresu w styczniu 1918 r. Woodrow Wilson uznał odbudowę niepodległej Polski z dostępem do morza za jeden z warunków zawarcia trwałego pokoju.

Gdy w październiku i listopadzie kończyła się wojna na Zachodzie,  uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczął się nowy etap w historii Polski...

W tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości będą musiały być inne niż zwykle i odbyć się – z powodu  pandemii  - z zachowaniem szczególnych wymogów reżimu sanitarnego.

11 listopada 2020 roku w Puławach, kwiaty przed pomnikiem Niepodległości na Włostowicach złożą jedynie przedstawiciele władz miasta i powiatu.  Udział pocztów sztandarowych, czy szkolnych delegacji, nie jest przewidywany we mszy świętej w tymczasowym namiocie przed remontowanym kościołem p.w. św. Józefa.

Biuro Programu „Niepodległa” zachęca, aby Narodowe Święto Niepodległości  uczcić  bez wychodzenia z domu. W południe Mazurek Dąbrowskiego wybrzmi na antenach najważniejszych polskich stacji radiowych i telewizyjnych, dzięki czemu możliwe będzie przyłączenie się do akcji „Niepodległa do hymnu” i zaśpiewanie w domu, na balkonie, na podwórku.