Partnerzy

Informatycy pomagają

LOGO1ZST 190x105

Powiat Puławski przystąpił do realizacji Programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach w ramach realizacji Programu zakupiło i przekazało dla dzieci z rodzin zastępczych,
rodzinnych domów dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Puławach łącznie:
– 123 laptopy;
– 10 komputerów stacjonarnych;
– 13 urządzeń wielofunkcyjnych;
– 2 tablice multimedialne. (źródło: www.pcpr.pulawy.pl)
Szczególną pomocą w konfigurowaniu oprogramowania komputerów przenośnych wykazali się uczniowie kl. 4I Technikum nr 4
w Zespole Szkół Technicznych w Puławach kształcących się w zawodzie technik informatyk:
Daniel Pacocha
Albert Pacocha
Mikołaj Pędracki
Maciej Kołodziejek
Wiktoria Stańczak
Bernadetta Płuchowska.
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela Pana Roberta Sadurskiego przez dwa dni przygotowali 121 laptopów do przekazania rodzinom.
Serdecznie dziękuję za zaangażowanie, poświęcony czas i spożytkowanie nabytej wiedzy w działaniu na rzecz potrzebujących.

IMG 20201112 WA0002

Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych w Puławach.

 

 

 

 foto: www.pcpr.pulawy.pl .