Partnerzy

Ogólnopolski Dzień Erasmusa


25 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Erasmusa. To doskonała okazja, by dowiedzieć się, jak funkcjonuje program, który umożliwia studiowanie na europejskich uczelniach, a także odbywanie zagranicznych staży i praktyk.

Jednym z sektorów jest KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE. Projekty realizowane w tym sektorze mają na celu wzmacnianie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego zarówno w wymiarze indywidualnym - poprzez realizację mobilności - jak i w wymiarze instytucjonalnym bądź systemowym, dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Ponadto projekty wspierają rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych.

Uczestnikami projektów mogą być uczniowie i absolwenci, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca w placówkach oświatowych, trenerzy, szkoleniowcy i pracownicy na europejskim rynku pracy.

Oferta programu jest skierowana do instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Najczęstszymi beneficjentami są szkoły zawodowe, placówki kształcenia praktycznego i ustawicznego, instytucje szkoleniowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje branżowe, partnerzy społeczni, fundacje, izby rzemieślnicze, szkoły wyższe, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, a także organy administracji samorządu lokalnego i regionalnego.

Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną.