Partnerzy

Matura 2021

Wyniki egzaminu maturalnego tegorocznych absolwentów Technikum nr 4 w ZST

Przystąpiło Zdało Poprawki Nie zdało
175 153 19 3

Procentowa zdawalność egzaminu maturalnego  w technikach w roku szkolnym 2020/21

ZST Województwo lubelskie Wynik ogólnopolski
87,4 59,2 64,0

Procentowe wyniki w technikach z przedmiotów obowiązkowych pisemnych.

Język polski
Język angielski Matematyka
ZST lubelskie kraj ZST lubelskie kraj ZST lubelskie kraj
50 47 50 76 63 67 69 46 47