Partnerzy

Inauguracja roku szkolnego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Rodzice i Uczniowie

Inaugurujemy nowy rok szkolny. W tym uroczystym dniu szczególne życzenia kieruję do uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych a także do wszystkich, którzy na pewno stęsknili się już za kolegami i nauczycielami oraz oczekują na wyzwania kolejnego roku nauki. Życzę, aby szkoła sprostała Waszym oczekiwaniom a czas w niej spędzony był źródłem inspirujących doświadczeń, rozwijania zainteresowań oraz budowania przyjaznych relacji. Niech każdy podjęty przez Was wysiłek zaprocentuje dobrymi ocenami a zdobyta wiedza i umiejętności staną się kapitałem na kolejne etapy edukacji (...)
Kolejny już rok wszyscy stajemy przed wyzwaniami, które wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Wierzę, że nauczeni doświadczeniami ostatnich kilkunastu miesięcy potrafimy przetrwać ten szczególny czas, stosując standardy bezpieczeństwa rekomendowane przez Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Ten sukces nie będzie jednak możliwy bez dobrej współpracy z rodzicami; wierzę, że ich mądrość i rozwaga, systematyczna obserwacja dzieci i współdziałanie w realizacji szkolnych procedur sanitarnych pozwolą zapewnić dzieciom optymalne warunki do nauki. Szkoły są do powrotu uczniów dobrze przygotowane a profesjonalizm dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników oświaty zagwarantują nie tylko wysoką jakość edukacji, wychowania i opieki, ale nade wszystko - bezpieczeństwo powierzonych im uczniów.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022, słowa te, skierowane przez Panią Teresę Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty odczytał w czasie spotkania z uczniami klas pierwszych w hali sportowej - Pan Henryk Głos - Dyrektor ZST

1 września 2021 to także 82 rocznica wybuchu II wojny światowej. Punktualnie o godz. 12 w Puławach zawyły syreny alarmowe, a na cmentarzu wojennym - zgodnie z tradycją - Pani Danuta Smaga - Starosta Powiatu Puławskiego oraz Pan Paweł Maj - Prezydent Puław, przedstawiciele wojska, policji i straży pożarnej, wspólnie z młodzieżą szkolną (ZST reprezentowała dyrekcja Szkoły oraz Pan Adam Nogowski wraz z pocztem sztandarowym), harcerzami oraz organizacjami patriotycznymi, zebrali się przed pomnikiem poświęconym "poległym i pomordowanym obrońcom ojczyzny w Puławach" i w ciszy złożyli wieńce oraz zapalili znicze, aby w ten sposób oddać hołd poległym.

Dziennik Wschodni - Galeria