Partnerzy

SOWIECI NAPADLI NA POLSKĘ


SOWIECI NAPADLI NA POLSKĘ
„Rosja Sowiecka złamała pakt o nieagresji. Zarówno 17 września, jak 1 września 1939 roku, wyznacza jedną z najistotniejszych, a zarazem najtragiczniejszych dat w najnowszej historii Polski.
W tym dniu nasz kraj zaatakowała Rosja sowiecka, idąc w ślady hitlerowskiej Trzeciej Rzeszy.
W agresji ZSRR na Polskę, dokonanej bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny, wzięło udział w sumie ok. 620 tys. żołnierzy (28 dywizji piechoty, 7 dywizji kawalerii). Liczba ta z każdym dniem wzrasta… .”


KURIER PORANNY. Wydanie nadzwyczajne z 17 września 1939 roku.
PAMIĘTAMY