Partnerzy

Warsztaty technologiczne klasy 4C


28 września uczniowie klasy 4C brali udział w warsztatach technologicznych w Katedrze Technologii Chemicznej Wydziału Chemii UMSC. Dzięki uprzejmości prof. dr. hab. Janusza Ryczkowskiego, młodzież w czasie zajęć na temat urządzeń i układów pomiarowych, wykonywała pomiary i analizę danych za pomocą programu graficznego LabVIEW pod okiem pracowników dydaktycznych wydziału. Otrzymywano laminat, mydło, wypalano wapień, oznaczano zawartość wilgoci w ciałach stałych i w cieczach metodą suszarkowo-wagową, oznaczano azot w nawozach metodą Kjeldahla itp. Uczniowie zapoznali się z budową i działaniem urządzeń w katedrze. Pracownicy naukowi byli pełni podziwu dla potencjału chemicznego i ogromnego zaangażowania naszych chemików w wykonywane ćwiczenia. Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje dalszą współpracą z Wydziałem Chemii UMCS.

Małgorzata Szczypińska, Magdalena Brzozowska

 242925099 30493101 IMG 20210928 113009 IMG 20210928 113337 IMG 20210928 113509