Partnerzy

„Jestem świadomy – jestem bezpieczny”

Najkrótsze wyrazy „tak" i „nie" wymagają najdłuższego zastanowienia.
Pitagoras

21 października 2021 r. w Zespole Szkół Technicznych w Puławach odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji międzyszkolnego konkursu profilaktycznego „Jestem świadomy – jestem bezpieczny” pod honorowym patronatem Starosty Puławskiego pani Danuty Smagi, Prezydenta Miasta Puławy pana Pawła Maja oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach lek. wet. Pana Piotra Pietury.
Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Puław i powiatu puławskiego właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy o HIV i AIDS, pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, prawd i mitów o alkoholu, narkotykach i nikotynie, wpływu używek na organizm człowieka.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – w czterech kategoriach: literackiej (wiersz), plastycznej (plakat), multimedialnej (prezentacja) i wiedzy (test) wzięło udział 19 szkół, w tym 10 szkół ponadpodstawowych.
Gośćmi honorowym spotkania byli pani Agnieszka Zamojska kierownik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, pani Edyta Tokarczyk zastępca kierownika Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 pani Dorota Goliszek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych pan Henryk Głos.
Sponsorami nagród oraz słodkiego poczęstunku były Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach, Starostwo Powiatowe w Puławach, Urząd Miasta Puławy, Stowarzyszenie Przyjaciół ZST „Chemik”.
Nasi uczniowie znaleźli się w gronie nagrodzonych:
Paulina Skoczek z klasy 3A zajęła I miejsce w kategorii prezentacja multimedialna,
Wiktoria Król z klasy 1C trzecie miejsce w tej samej kategorii J
Julia Szlendak z klasy 3A zdobyła wyróżnienie w kategorii wiersz.

Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kula, Sylwia Wójtowicz