Partnerzy

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ


Szkoła ponadpodstawowa to czas przygotowań do matury, a także pora na planowanie i wybór dalszej drogi edukacyjnej. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, zainteresowani uczniowie klas czwartych mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu z przedstawicielami Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Zajęcia były okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni, kierunkami kształcenia oraz z możliwościami dalszego rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów wojskowych jak i cywilnych. Prowadzący (wśród nich absolwent ZST Kacper Chmielewski) zachęcali uczniów ZST do zdobywania wiedzy technicznej i kontynuowania nauki w WAT.