Partnerzy

Narodowe Święto Niepodległości w ZST

„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jego dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości.” – głosiła ustawa z dnia 23 kwietnia 1937 roku ustanawiająca Święto Niepodległości. W nawiązaniu do wydarzeń sprzed 103 lat społeczność szkolna ZST, jak co roku, upamiętniła rocznicę 11 listopada 1918 roku. Uczniowie wzięli udział w pokazie filmu edukacyjnego ukazującego drogę do odzyskania niepodległości, walkę o jej utrzymanie w pierwszych latach istnienia II Rzeczpospolitej oraz budowę nowej, niepodległej Polski. Ponadto młodzież uczestniczyła w akcji „Życzenia dla Niepodległej”, a jednym z jej efektów była praca Anny Szafrańskiej z klasy 3AG.

Droga Polsko!
Z okazji 11dnia listopada
Serdecznie życzenia złożyć Ci wypada
To ważne święto dla wszystkich Polaków
Stąd te intencje od Nas rodaków:
By władza krajem kierowała rozsądnie
A w przyszłości nie było mowy o żadnej wojnie
Ludzi którymi kieruje patriotyczna postawa
Szanują inne nacje i przestygają prawa
By tradycje, obyczaje nie odeszły w zapomnienie
A były wciąż przekazywane z pokolenia na pokolenie
Zrozumienia i wsparcia wśród naszej populacji
I jeszcze większej wobec drugiej osoby tolerancji
By każdy każdemu był skory do pomocy
Bez nienawiści, pretensji czy zbędnej przemocy
Aby każdy z talentem i ambicjami
Rozwijał się dalej z dodanymi przez innych skrzydłami
Przy sukcesów okazji kraj reprezentując
Szerząc zdolności swoje i dobrze się z tym czując
Byśmy polskim krajobrazem jak najdłużej się cieszyli
A czynności go niszczące do minimum ograniczyli
By nie zapomnieć o młodych rzetelnej edukacji
Aby przekazywały dalej ważne wartości dla naszej populacji
Wiedza o świecie, historii która często koło zatacza
Cenna jest wiedza o tym co Nas otacza
By ojczyzna była dalej jedną z najważniejszych wartości
A jej historia budziła dumę z Naszej Narodowości!