Partnerzy

Poetka jest wśród nas…

17 listopada w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyło się uroczyste rozdanie nagród Powiatowego Konkursu Literackiego ,,Życie na pokaz”. Konkurs organizował Młodzieżowy Dom Kultury przy współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną. Temat tegorocznego konkursu inspirowany był Narodowym Czytaniem dramatu Gabrieli Zapolskiej ,,Moralność pani Dulskiej”. Według założeń organizatorów młodzi uczestnicy konkursu mieli w literacki sposób przedstawić przejawy fałszu, obłudy i zakłamania obecne wokół nas i w nas samych. Rozdanie nagród było wkomponowane w wydarzenie zatytułowane ,,Południe literackie”, nad którym honorowy patronat objęła Pani Starosta Danuta Smaga. Młodzi aktorzy z grupy ,,Gdańska 4” z MDK zaprezentowali fragment tragifarsy G. Zapolskiej i utwory autorów nagrodzonych w konkursie.
Z dumą i radością informujemy, że w gronie laureatów konkursu jest Milena Szmajda – uczennica naszej szkoły z klasy 3CG. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia. Sukces Mileny bardzo nas cieszy, ale nie zaskakuje, bo swoje artystyczne talenty odkrywała wielokrotnie zdobywając laury licznych konkursów literackich i recytatorskich.
Mileno! Życzymy artystycznej weny i sukcesów! A nam wszystkim wiele radości ze spotkań z poezją.

Magdalena Grzegorczyk