Partnerzy

Ranking Perspektyw 2022

Miesięcznik "Perspektywy" ogłosił listę najlepszych liceów i techników w Polsce. W rankingu 2022 analizowano wyniki 1256 liceów ogólnokształcących (spośród 2270 działających w kraju) i 1165 techników (spośród 1863), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Efektem prac jest lista 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (waga 20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).
Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych znalazło się na 40 miejscu w kraju w Rankingu Głównym i 47 w Rankingu Maturalnym. W zestawieniu najlepszych Technkiów w województwie lubelskim zajęliśmy 3 miejsce. Nagrodą przyznaną przez Kapitułę Rankingu jest Złota Tarcza 2022.

tabela wyników