Partnerzy

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

Szkoła ponadpodstawowa to czas przygotowań do matury, to także czas na planowanie i wybór dalszej drogi edukacyjnej. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, zainteresowani uczniowie klas czwartych mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu z przedstawicielem Lotniczej Akademii Wojskowej z Dęblina. Zajęcia były okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną studiów wojskowych i cywilnych, procesu rekrutacji, kształcenia w LAW. Podczas spotkania uczniowie uzyskali szerokie informacje dotyczące warunków socjalnych na uczelni.
Aktualnie w Lotniczej Akademii Wojskowej prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, kursy doskonalenia zawodowego oraz kursy kwalifikacyjne na kolejny stopień wojskowy.

Sylwia Wójtowicz, Anna Grzegorczyk