Partnerzy

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W 80 ROCZNICĘ Akcji „Reinhardt"


„W nocy z 16 na 17 marca 1942 r. Niemcy przystąpili do likwidacji getta w Lublinie. Zaczęła się Akcja „Reinhardt
" – jedno z najbardziej przerażających wydarzeń w historii XX wieku" - takimi słowami rozpoczęło się spotkanie młodzieży ZST z przedstawicielem lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej dr Januszem Kłapciem.

Do 1942 r. zagłada ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie miała charakter pośredni. Dokonywała się głównie za murami gett. Okrutne żniwo śmierci zbierały wówczas głód, choroby, praca ponad siły oraz egzekucje. Od lata 1941 r. Niemcy przystąpili do metodycznej eksterminacji Żydów, poczynając od terenów zajmowanych wcześniej przez ZSRS. Specjalne oddziały (Einsatzgruppen) rozstrzeliwały ludność żydowską. Na konferencji w Wannsee w 1942 r. ustalono logistykę planu wymordowania wszystkich europejskich Żydów. Jego część stanowiła Akcja „Reinhardt".

Jacek Osiak

1 7