Partnerzy

Stypendia Prezesa Rady Ministrów


5 kwietnia Kacper Chabros z klasy 4I, jako uczeń szkoły ponadgimnazjalnej i Karolina Nocek z klasy 3I, jako uczennica szkoły ponadpodstawowej, znaleźli się wśród 460 najlepszych uczniów szkół z województwa lubelskiego, którzy uhonorowani zostali stypendiami.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało w tym roku 434 uczniów szkół z województwa lubelskiego. Klucz jest prosty. Może otrzymać je uczeń liceum lub technikum, który uzyskał w swojej szkole najwyższą średnią lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Z kolei Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w nauce i sporcie w roku szkolnym 2020/2021 otrzymało 26 uczniów ze szkół województwa lubelskiego.

Wśród docenionych znalazł się Kacper Chabros za średnią ocen 5,63 oraz Karolina Nocek - średnia 5.40
Nagrodzonym uczniom ZST serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

 img187 img188 pr1 pr2 pr3