Partnerzy

Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Chemii UMCS

12 kwietnia uczniowie klas 3I, 4A, 4C, 4E i 4M uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Wydziału Chemii: przedstawicielem prodziekana - panem Piotrem Borowskim, studentów – panem Edwardem Kuklińskim oraz studentami Wydziału Chemii UMCS. Spotkanie miało na celu przybliżenie nowej specjalizacji uczelni - techniki światłowodowe i fotoniczne.
Unikalność i wyjątkowość studiów na tym kierunku polega na ścisłej współpracy Uniwersytetu z przedstawicielami przemysłu i biznesu. Studenci będą mieli zajęcia zarówno w nowoczesnych pracowniach uczelnianych, jak i w laboratoriach i fabrykach firm, wdrażających na co dzień innowacyjne rozwiązania fotoniczne.
Kadrę wykładowców UMCS - pionierów technologii światłowodowych w Polsce, wspierać będą managerowie i eksperci z firm zajmujących się najnowocześniejszymi technologiami. Na studentów nowej specjalności czekają m.in. specjalistyczne warsztaty i szkolenia w firmach, praktyki i staże (w tym płatne dla najlepszych studentów), profesjonalne zajęcia managerskie, zabezpieczenie własności intelektualnej czy efektywna organizacja pracy, możliwość pracy w trakcie studiów a także udział w międzynarodowych projektach i wymianie studenckiej z zagranicznymi uczelniami, dofinansowane przez Wydział Chemii UMCS.