Partnerzy

Obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

W 1789 roku, w czasie obrad Sejmu Wielkiego pojawiły się sugestie o przeprowadzeniu reformy ustrojowej. Ustawa Rządowa, którą uchwalił 3 maja 1791 roku król Stanisław August Poniatowski regulowała ustrój prawny ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja była pierwszą w Europie oraz drugą na świecie tuż po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku, która została spisana. Wprowadziła trójpodział władzy, a przy tym niosła gwarancję swobód obywatelskich, wartości Oświecenia, tolerancję oraz tradycje chrześcijańskie. Ustawa z 3 maja zarysowała kształt reform, stanowiła początek do większych zmian. Miała ona na celu zlikwidowanie wad - opartego na demokracji szlacheckiej oraz wolnej elekcji - systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, formalnie znosiła nadużywane liberum veto.
Konstytucja 3 Maja stała się pamiątką historycznej przeszłości naszego kraju. Zapoczątkowała reformy ustrojowe, choć nie zlikwidowała ówczesnych podziałów stanowych. W okresie zaborów Ustawa ta stała się synonimem działań ratowania ojczyzny oraz symbolem polskości.
Po odzyskaniu niepodległości dzień 3 maja ogłoszono świętem państwowym. Co więcej, pierwsza uchwalona przez sejm konstytucja z 1921 roku, nawiązywała do Ustawy majowej z 1791 roku. Miało to być dowodem ciągłości polskiej państwowości oraz polskiej tradycji. W 1925 roku, dzień 3 maja ustanowiono również oprócz święta państwowego, świętem kościelnym.
Niestety, władze PRL po 1945 roku postanowiły zlikwidować obchody trzeciomajowe ze względu na ich charakter narodowo-katolicki. Wprowadzono i nagłośniono 1 maja - Święto Pracy. Święto 3 Maja wróciło do kalendarza w roku 1989, a w roku 1990 Sejm oficjalnie ustanowił 3 maja Świętem Narodowym.

W parafii św. Józefa w Puławach, a następnie przed Pomnikiem Konstytucji odbyły się obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na uroczystości była obecna reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych wraz z pocztem sztandarowym.

IMG 8138 IMG 8207 IMG 8238