Partnerzy

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

17 października 2022 roku w Lublinie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, na których odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami wyróżniono nauczycieli i pracowników oświaty.
W imieniu Prezydenta RP odznaczenia państwowe wręczył wicewojewoda Bolesław Gzik w asyście Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczona została Pani Magdalena Brzozowska - nauczyciel ZST w Puławach.

KO1 KO2 KO3a KO4