Partnerzy

Święto Niepodległości

W piątek, 11 listopada obchodzimy 104. rocznicę odzyskania przez Państwo Polskie niepodległości, po 123 latach niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej. Dzień ten został uznany za święto państwowe cytowaną niżej ustawą z 23 kwietnia 1937 r.

„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości”

Uczniowie ZST, upamiętniając kolejną rocznicę odzyskania niepodległości, licznie wzięli udział w akcji „Życzenia dla Niepodległej” zakończonej wystawą szkolnych prac konkursowych. Klasy pierwsze poznały okoliczności powrotu Państwa Polskiego na mapę Europy podczas projekcji filmu w auli ZST. Miejskie obchody odbyły się na placu przed włostowickim kościołem św. Józefa, przed pomnikiem przedstawiającym orła rwącego kajdany, kwiaty złożyli przedstawiciele społeczności ZST przy asyście pocztu sztandarowego.

Jacek Osiak

  lis1 lis2 lis3

  lis4 lis5 lis6

fot. R. Szczęch; ZST