Partnerzy

Wielka Lekcja „Człowiek w środowisku”

czlowsrodow
9 listopada 2022 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego odbyła się Wielka Lekcja „Człowiek w środowisku”, w której wzięli udział uczniowie ZST z klas 3A i 3C. Lekcja poprzedziła wojewódzki konkurs ekologiczny dla szkół ponadpodstawowych. Uczniowie wysłuchali wykładów dotyczących współczesnego świata: roli wody w środowisku, technologii oczyszczania ścieków, rodzajów energii i możliwości ich wykorzystania oraz problematyki odpadów.

Anna Domańska

Art. w Kurierze Lubelskim