Zespół Szkół Technicznych
im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Wojska Polskiego 7
24-100 Puławy

NIP 716-279-40-86
REGON 060663739

Kontakt – telefony:

Szkoła: 81 886 37 40
Kierownik gospodarczy: wew. 37
Sekretariat uczniowski: 81 886 39 15

Fax: 81 886 36 59

Kontakt – e-mail:

poczta@zst.pulawy.pl

Dyrektor – Henryk Głos
henryk.glos@zst.pulawy.pl

Z-ca dyrektora – Agata Panek
agata.panek@zst.pulawy.pl

Z-ca dyrektora – Krzysztof Piskorski
krzysztof.piskorski@zst.pulawy.pl

Księgowość szkoły obsługuje:
Powiatowe Centrum Rozliczeniowo-Księgowe w Puławach
Adres ul. 6-go Sierpnia 5, 24-100 Puławy
e-mail pcrk@pulawy.powiat.pl
Tel. 81 813 113 199