Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
w zakresie Osi priorytetowej 13: Infrastruktura Społeczna.

Działanie: 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Okres realizacji projektu: od 2016-03-11 do 2018-11-30.

Beneficjent: Powiat Puławski.

Wartość Projektu: 3 552 818,57 zł.

Dofinansowanie UE: 3 000 000,00 zł.

Wkład własny Powiatu Puławskiego: 552 818,57 zł.

Celem głównym projektu pn. „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim” jest dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w Powiecie Puławskim. Uzupełnia go cel pomocniczy: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim.

Realizacja celów projektu Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim przyczyni się do zwiększenie zdawalności egzaminów zawodowych i wzrostu liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Projekt wpłynie również na wzrost popytu na szkolnictwo zawodowe na tym obszarze.

Wskaźnik produktu to 8 wspartych obiektów, wyposażonych w 299 szt. sprzętu i potencjał wspartej infrastruktury obejmujący 1258 uczniów. Bezpośrednią grupą docelową są uczniowie, pośrednio z rezultatów projektu będą korzystali przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie pow. puławskiego, nauczyciele i mieszkańcy.