Zawód        Liczba oferowanych miejsc 
 technik analityk 16
 technik technologii chemicznej 16
 technik elektryk 16
 technik informatyk 16
 technik programista 16
 technik mechanik 16

Rekrutacja elektroniczna

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2024/2025

ulotka2024 s1ulotka2024 s2