Prezydium Rady Rodziców
Zespołu Szkół Technicznych w Puławach

Tomasz Rozdoba – przewodniczący
Piotr Cuchała – wiceprzewodniczący
Tomasz Figura – sekretarz

Anna Rodak – członek

Komisja rewizyjna:
Angelika Molenda
Beata Tatarczak

Składka na Radę Rodziców ustalona na rok 2023/24 wynosi 60 zł
Numer konta, na które można dokonywać wpłat na Radę Rodziców:

NBS Puławy: 89 8736 0006 2001 0000 2020 0001