Ty decydujesz logo

 

Zgodnie z harmonogramem zgłaszania propozycji  projektów konkursowych do Zespołu Roboczego wpłynęły 4 projekty (patrz niżej).Wszystkie projekty zostały zgłoszone przez uczniów naszej szkoły, zakładają realizację projektów na rzecz społeczności szkolnej oraz termin ich realizacji spełnia wymogi formalne.
Niniejszym, wszystkie zgłoszone projekty zostają dopuszczone do udziału w głosowaniu. Stosowny link do głosowania zostanie przesłany rodzicom i nauczycielom 8 marca.
Uczniowie odbędą głosowanie na kartach do głosowania również 8 marca.
W terminie od 5 do 8 marca koordynatorzy i liderzy projektów mogą promować swoje projekty na łamach szkolnych social mediów, TV szkolnych oraz rozwieszając plakaty i rozdając ulotki uczniom.
Kolejność umieszczania projektów na łamach szkolnych social mediów jest losowa.

Projekty do pobrania:

Zapraszamy nauczycieli, pracowników szkoły oraz, przede wszystkim uczniów i ich rodziców do wzięcia udziału w konkursie, w którym można wygrać 1000zł na realizację Waszego projektu!
W ramach SBO można składać propozycje projektów obejmujące zakup wyposażenia szkoły, pomocy dydaktycznych, materiałów i narzędzi, które zostaną wykorzystane przez całą społeczność szkolną. (W projektach nie można wnioskować o zakup usług).
Zwycięski projekt zostanie wybrany w tajnym głosowaniu.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i harmonogramem konkursu (poniżej).

Do pobrania:

Koordynatorki Zespołu Roboczego
Ewelina Sajnaga
Sylwia Wójtowicz
Anna Grzegorczyk