4C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 MonPrzPrTech-1/2 KJ S21
MonPrzPrTech-2/2 WW S22
      WykBadLab-1/2 BM S21
WykBadLab-2/2 PF S22
1 8:00- 8:45 MonPrzPrTech-1/2 KJ S21
MonPrzPrTech-2/2 WW S22
      WykBadLab-1/2 BM S21
WykBadLab-2/2 PF S22
2 8:50- 9:35 MonPrzPrTech-1/2 KJ S21
MonPrzPrTech-2/2 WW S22
j.angielski-2/2 KK S24   wf-1/2 ŚŁ S16c WykBadLab-1/2 BM S21
WykBadLab-2/2 PF S22
3 9:40-10:25 j.angielski-1/2 KK S30
j.niemiecki-2/2 RA S29
geografia FF S14   biologia KA S13 WykBadLab-1/2 BM S21
WykBadLab-2/2 PF S22
4 10:45-11:30 j.polski GM S2 chemia BM S3   fizyka PI S8 wf-1/2 ŚŁ S16a
j.angielski-2/2 KK S24
5 11:40-12:25 matematyka PJ S12 chemia BM S3 matematyka PJ S12 j.niemiecki-1/2 RA S29
j.angielski-2/2 KK S9
j.polski GM S2
6 12:35-13:20 PodMetPom KJ S32 j.angielski-1/2 KK S24
wf-2/2 FK S16b
j.polski GM S2 matematyka PJ S12 zaj.wych RA S18
7 13:25-14:10 wf-1/2 ŚŁ S16d
wf-2/2 FK S16b
matematyka PJ S12 OrgProc SM S1 j.angielski-1/2 KK S24
wf-2/2 FK S16b
religia-1/1 WD S2
8 14:15-15:00     OrgProc SM S1 WOS WI S5  
9 15:05-15:50     historia WI S1    
10 15:55-16:40     NadzPrMaszUr-1/2 GP S20
NadzPrMaszUr-2/2 WW S22
   
11 16:45-17:30     NadzPrMaszUr-1/2 GP S20
NadzPrMaszUr-2/2 WW S22
   
12 17:35-18:20     NadzPrMaszUr-1/2 GP S20
NadzPrMaszUr-2/2 WW S22
   
Obowiązuje od: 27 maja 2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 24.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum