Bieżące zastępstwa zostały opublikowane na witrynie rodzica/ucznia.

Harmonogram zastępstw jest również widoczny w planie lekcji nauczyciela w dzienniku elektronicznym.