Partnerzy

Egzaminy zewnętrzne

Informacja o odpłatności za egzamin maturalny

Wpłatę 50 zł za egzamin maturalny należy wpłacać na konto OKE :
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37
46 1010 1270 0021 0522 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Kraków
Wpłaty należy dokonać w dniach od 1 stycznia do 7 lutego

W tytule przelewu należy wpisać:  

  • EM sesja 2018
  • imię, nazwisko i nr PESEL zdającego
  • nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata

Najpóźniej do 7 lutego do OKE należy złożyć/przekazać dowód wpłaty razem z zał. 26 a

1. Lista lektur - nowa matura

2. Podstawowe zagadnienia maturalne

3. Terminy przeprowadzania egzaminów 2018

4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/18

     (https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/)

5. Informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/18

    (https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/)

6. Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015

7. Materiały dla uczniów i nauczycieli