Partnerzy

Sukcesy w konkursie Nikotynie Nie!

16.11 odbył się VII Wojewódzki Konkurs Antytytoniowy Nikotynie Nie!, którego celem  było propagowanie  treści  antytytoniowych, uświadamianie zagrożeń związanych z paleniem tytoniu oraz e-papierosów i kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i naszych bliskich.
Laureatkami konkursu zostały uczennice Zespołu Szkół Technicznych
 - w kategorii plakat - Kinga Gawęda z kl. 1C zajęła I miejsce
 - w kategorii wiersz  - Marlena Michałek z kl. 2O zajęła II miejsce
 - w kategorii test wiedzy szkołę reprezentowała Karolina Kozak z kl. 2O
Serdecznie gratulujemy sukcesów!