Partnerzy

Młodzieżowa Rada Miasta

Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych najczęściej w szkołach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.

16 listopada 2017 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Puławy. Uczniów Zespołu Szkół Technicznych reprezentują:
radna Klaudia Janeczek z kl. 2C
radna Wiktoria Łuka z kl. 3O
radna Natalia Miturska z kl.3O, które zostały zaprzysiężone podczas ślubowania.
Życzymy naszym uczennicom powodzenia i sukcesów w podejmowanych działaniach.