Partnerzy

Międzyszkolny konkurs Jestem świadomy – Jestem bezpieczny

22 marca 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych w Puławach odbyło się uroczyste podsumowanie siódmej edycji konkursu Jestem świadomy - Jestem bezpieczny pod Honorowym Patronatem Starosty Puławskiego, Prezydenta Miasta Puławy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach. Konkurs, zorganizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Puław i powiatu puławskiego.
Konkurs miał na celu:
- kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych,
- wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy o HIV i AIDS,
- pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, prawd i mitów o alkoholu, narkotykach i nikotynie, wpływu używek na organizm człowieka,
- zwrócenie uwagi na zachowania alternatywne wobec spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.
Uczniowie konkurowali w czterech kategoriach: literackiej (wiersz), plastycznej (plakat), multimedialnej (prezentacja) i wiedzy (test).

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wzięły w nim dział 22 szkoły (11 szkół ponadgimnazjalnych i 11  gimnazjalnych): I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego, II Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej, Zespól Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6, Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej, Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zespół Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 (Centrum Kształcenia Zawodowego), Zespól Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klasyk” z oddziałami gimnazjalnymi w Puławach, Szkoła Podstawowa Nr 5 im. F. D. Kniaźnina z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami gimnazjalnymi, Gimnazjum nr 1 im. Ignacego Potockiego w Kurowie, Gimnazjum nr 10 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie, Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Baranowie, Gimnazjum przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli, Gimnazjum przy Zespole Szkół Katolickich im. Św. Brata Alberta, Gimnazjum w Zespole Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów w Puławach.

Gośćmi honorowym wydarzenia byli: pan Andrzej Wenerski - kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, pan Piotr Pietura - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, pani Edyta Tokarczyk - Pełnomocnik Prezydenta ds. Przeciwdziałania Patologii Społecznej, pani Urszula Zwolska - wicedyrektor ZSO nr 2, pan Henryk Głos - dyrektor ZST.

Sponsorami nagród oraz słodkiego poczęstunku były Starostwo Powiatowe w Puławach, Urząd Miasta Puławy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach, a imprezę uatrakcyjnił występ artystyczny uczniów ZST i ZSO nr 2.