Partnerzy

Zanim wejdziemy na rynek pracy…

12 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień z zainteresowanymi uczniami. Merytoryczna prezentacja oraz dyskusja pozwoliły młodzieży poznać reguły i procedury naboru do Szkół Wojskowych, Narodowych Sił Rezerwowych, Służby Przygotowawczej, służby zawodowej oraz uzyskać informacje na temat Wojsk Obrony Terytorialnej.
Dzień później – 13 kwietnia gościliśmy przedstawicieli Centrum Kształcenia Językowego „The Point”, które realizuje nowatorskie projekty w zakresie kształcenia językowego (interaktywne kursy językowe).
Spotkania wpisały się w realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego (przygotowanie uczniów do wyboru dalszego kształcenia, wejścia na rynek pracy oraz umożliwianie uczniom zaspokajania potrzeby samorealizacji).