Partnerzy

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Polski Czerwony Krzyż corocznie organizuje Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Konkurs organizowany jest w przestrzeni miejskiej, po to, aby jak najwięcej osób mogło być świadkami rywalizacji Mistrzów Pierwszej Pomocy. Dzięki temu, osoby które widzą, jak należy udzielić pierwszej pomocy, oswajają się z trudną i stresującą sytuacją i chętniej później przychodzą na kursy pierwszej pomocy, gdzie uczą się ich zasad. Należy pamiętać, że pierwsze minuty po wypadku decydują o zdrowiu i życiu osób poszkodowanych.

27 kwietnia 2018 r. na terenie PG nr 3 w Puławach odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK.

Nasza drużyna w składzie: Bartłomiej Murat 4C, Bartosz Wnuk 3E, Julia Wydra 2C, Julian Kalinowski 2J i Piotr Dryk 1E zajęła drugie miejsce.