Partnerzy

Zapal Pamięć 2018


W dniach 15-20 października 2018 r. w ZST została przeprowadzona zbiórka zniczy, w ramach akcji Zapal Pamięć, do której włączyła się młodzież oraz rodzice naszych uczniów – podczas wywiadówki szkolnej 23.10.2018 r. udało się zebrać 315,67 zł., które zostały przeznaczone na zakup większej ilości zniczy.

Kolejny etap został zaplanowany na 31 października 2018 r. Tego dnia odbędzie się sprzątanie najstarszej puławskiej nekropolii, a więc cmentarza we Włostowicach. Następnie młodzież szkolna zapali zebrane znicze na tych mogiłach, w których spoczywają zasłużeni i zapomniani mieszkańcy Puław, a w szczególności żołnierze walczący o niepodległość naszej Ojczyzny.
Bardzo serdecznie dziękujemy uczniom oraz ich rodzicom za okazane wsparcie.

Organizatorzy