Partnerzy

Ogólnopolski Ranking Techników Perspektywy 2019

W XXI Ogólnopolskim Rankingu Techników 2019 opublikowanym przez miesięcznik Perspektywy, Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych zajęło 86 miejsce w Polsce na 1731 techników uwzględnionych w tegorocznym zestawieniu.
W Rankingu Maturalnym uwzględniającym jedynie wyniki egzaminu dojrzałości - było to 44 miejsce w Polsce, zaś 3 w województwie lubelskim.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Złota Tarcza należy do nas!