Partnerzy

Historia nauczycielką życia

Lubelszczyzna była w czasie powstania styczniowego jednym z najbardziej aktywnych rejonów kraju. W czasie trwania insurekcji przez oddziały powstańcze przewinęły się tysiące ludzi, stoczono dziesiątki bitew i potyczek. W lecie 1863 roku w województwie lubelskim doszło do największego polskiego zwycięstwa w bitwie pod Żyrzynem. Ludność cywilna ofiarnie wspierała powstanie, a po jego upadku poniosła konsekwencje w postaci bezwzględnych represji caratu.

W hołdzie uczestnikom powstania Parafia św. Brata Alberta w Puławach oraz Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych 20 stycznia 2019 zorganizowało uroczystą mszę św., w której uczestniczyli przedstawiciele Sejmu, Samorządu Powiatowego i Miejskiego poczty sztandarowe i delegacje szkół w tym poczet sztandarowy pod opieką Pana Adama Nogowskiego oraz młodzież Zespołu Szkół Technicznych z klas 2A i 2C wraz z Dyrekcją.

Po zakończonej liturgii odbyła się patriotyczna uroczystość pod pomnikiem św. Brata Alberta - uczestnika Powstania Styczniowego.