Partnerzy

Lekcja w kinie „Odsłaniamy świat reklamy”

Interaktywna Lekcja w kinie „Odsłaniamy świat reklamy”, w której uczestniczyły 14 marca 2019 r. klasy: 1C, 2A, 3A, 4A, pozwoliła poznać młodzieży narzędzia, język i perswazyjny wpływ reklamy na emocje odbiorców. Zajęcia przygotowała p. Aneta Siejka – wykładowca Warszawskiej Szkoły Reklamy i wieloletni pracownik agencji reklamowej, doskonale w praktyce znająca mechanizmy działania reklamodawców.
Zaprezentowany w ramach zajęć film „The Circle. Krąg”doskonale wpisał się w marcowe obchody Dnia Bezpiecznego Internetu – to wizja niedalekiej przyszłości, w której pod pretekstem polepszenia jakości życia wprowadzane są nowinki techniczne, dające możliwość permanentnej obserwacji ludzi w każdym miejscu. Film pozwala na uzmysłowienie sobie faktu, że Sieć jest potężnym narzędziem, które może zostać wykorzystane do rzeczy dobrych i złych i jakie są tego konsekwencje. Z całą pewnością warto było wziąć udział w takiej lekcji.