Partnerzy

Kalendarium 2017/18

  • Kalendarium 2017/18

Na podstawie §5 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191, z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 186, poz. 1245), (Dz. U. poz. 408) z 2015 ustalam kalendarium roku szkolnego oraz proponuję następujące dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2017/18 - 12, 13 października 2017 (po odpracowaniu 1 i 23 września 2017), 30 kwietnia 2018, 2, 4, 7, 8 maja 2018 i 1 czerwca 2018

I okres 4.09.2017 – 19.01.2018 klasy I i II technikum,

I okres 4.09.2017 – 4.01.2018 klasy III technikum,

I okres 4.09.2017 – 15.12.2017 klasy IV technikum.

Termin Zadanie Uwagi
1.09.2017 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego Uroczystość w szkole godz. 10.00 – hala sportowa ZST
12.09.2017 Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej ZST Godz. 16.00
19.09.2017 (wtorek)

Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych

Godz. 17.00

Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi wewnątrzszkolnymi.
Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
Zapoznanie z regulaminem egzaminu maturalnego
22.09.2017 Jubileusz 50-lecia szkoły  
23.09.2017 Ślubowanie klas pierwszych  
30.09.2017 Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy  
24.10. 2017

Wywiadówka ogólnoszkolna:

godz. 16.00 klasy I
godz. 16.30 klasy II, III
godz. 17.30 – klasy maturalne

Rodziców klas pierwszych zapraszamy na spotkanie do auli szkolnej
27.10.2017 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna  
10.11.2017 Dzień patronki szkoły. Uroczystość 11 listopada  
12.12.2017 Wywiadówka ogólnoszkolna:
godz. 16.30 
godz. 17.30 – klasy maturalne
Propozycje ocen końcoworocznych z przedm. zawodowych do 1.12.2017.
Wystawianie ocen klasyfikacyjnych za I okres w klasach maturalnych do 15.12.2017.
19.12.2017 Rada Pedagogiczna Analiza wyników egzaminów zewnętrznych
23-29.12.2017 Przerwa świąteczna  
  Egzamin pisemny z kwalifikacji w zawodzie Wg CKE
  Egzamin praktyczny z kwalifikacji w zawodzie Wg CKE
5.01.2018 Wystawianie ocen za I okres w klasach trzecich Propozycje ocen końcoworocznych z przedm. zaw. w klasach IIIT do 22.12.2017
06.01.2018 Studniówka  
19.01.2018 Wystawianie ocen za I okres w klasach pierwszych i drugich Propozycje ocen końcoworocznych z przedm. zaw. w klasach I i II T do 5.01.2018
23.01.2018 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna  
29.01.-9.02.2018    Ferie zimowe
13.02.2018 Wywiadówka ogólnoszkolna godz. 16.30 ; 17.30 – klasy maturalne  
20.02.2018  Plenarna Rada Pedagogiczna  Podsumowanie I okresu. Aula szkolna godz. 16.00
21-23.02.2018 Rekolekcje wielkopostne  
29.03-03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna  
10.04.2018

Wywiadówka ogólnoszkolna godz. 16.30 ;

godz. 17.30 – klasy maturalne

Proponowane oceny końcoworoczne w klasach maturalnych należy wystawić do 9.04.2018
24.04.2018 Rada Pedagogiczna - klasyfikacja uczniów kl. maturalnych Oceny końcoworoczne w klasach maturalnych należy wystawić do 23.04.2018.
27.04.2018 Zakończenie nauki w klasach maturalnych. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły
od 4.05.2018 Egzamin maturalny w sesji wiosennej Harmonogram na stronie CKE
7.05 – 1.06.2018 Praktyki zawodowe 
klas III Technikum
Harmonogram
5.06.2018 Wywiadówka ogólnoszkolna godz. 16.30 Proponowane oceny końcoworoczne należy wystawić do 4.06.2018
15.06.2018 Klasyfikacja wstępna godz. 15.00
19.06.2018 Rada Pedagogiczna - klasyfikacja końcoworoczna godz. 14.00
  Egzamin pisemny z kwalifikacji w zawodzie Harmonogram OKE
  Egzamin praktyczny z kwalifikacji w zawodzie Harmonogram OKE
22.06.2018 Uroczystość zakończenia roku szkolnego Msza św. 9.00
Uroczystość w szkole 10.30