Partnerzy

Kalendarium 2018/19

  • Kalendarium 2018/19

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dyrektor ZST ustala kalendarz roku szkolnego oraz następujące dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2018/19 – 5 października 2018; 2 listopada 2018;  29, 30 kwietnia 2019; 2, 6, 7, 8 maja 2019.

I okres 3.09.2018 – 18.01.2019 klasy I i II  technikum,

I okres 3.09.2018 – 4.01.2019 klasy III technikum,

I okres 3.09.2018 – 14.12.2018 klasy IV technikum.

 

Termin

Zadanie

Uwagi

3.09.2018

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Uroczystość w szkole godz. 10.00 – hala sportowa ZST

11.09.2018

Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej ZST

Godz. 16.00

18.09.2018

Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych

Godz. 16.30

Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi wewnątrzszkolnymi.
Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
Zapoznanie z regulaminem egzaminu maturalnego

 22.09.2018

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

 
 5.10.2018

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

Poziom rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.

23.10. 2018

Wywiadówka ogólnoszkolna:
godz. 16.30 - klasy I, II, III
godz. 17.30 – klasy maturalne

 

9.11.2018

Uroczystość 11 listopada

 

12.11.2018

Dzień patronki szkoły. Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 

4.12.2018

Wywiadówka ogólnoszkolna:
godz. 16.30 - hala sportowa (wszyscy)
godz. 17.30 – spotkanie z wychowawcami

Propozycje ocen końcoworocznych  z przedm. zawodowych do 30.11.2018.
Wystawianie ocen klasyfikacyjnych za I okres w klasach maturalnych do 14.12.2018.

18.12.2018

Rada Pedagogiczna

Klasyfikacja klas maturalnych.

24.12.2018 – 1.01.2019

Przerwa świąteczna

 

10.01.2019

Egzamin pisemny z kwalifikacji w zawodzie

 

9.01- 16.02. 2019

Egzamin praktyczny z kwalifikacji w zawodzie

Harmonogram

4.01.2019

Wystawianie ocen za I okres w klasach trzecich

Propozycje ocen końcoworocznych z przedm. zaw. w klasach IIIT do 21.12.2018

12.01.2019

Studniówka

 

18.01.2019

Wystawianie ocen za I okres w klasach pierwszych i drugich

Propozycje ocen końcoworocznych z przedm. zaw. w klasach I i II T do 4.01.2019

22.01.2019

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas I – III

Wystawianie ocen okresowych :
-III  do 4.01.2019
-I i II klasy 18.01.2019

29.01.2019

Wywiadówka ogólnoszkolna godz. 16.30 ; 17.30 – klasy maturalne

 

11.02.-24.02.2019

 

 Ferie zimowe

26.02.2019

Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej ZST

Godz. 16.00

 

Rekolekcje Wielkopostne

wg planu

9.04.2019

Wywiadówka ogólnoszkolna godz. 16.30 ;

godz. 17.30 – klasy maturalne

Proponowane oceny końcoworoczne w klasach maturalnych należy wystawić do 2.04.2019

18.04-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

 

24.04.2019

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja uczniów kl. maturalnych

Oceny końcoworoczne w klasach maturalnych należy wystawić do 16.04.2019.

26.04.2019

Zakończenie nauki w klasach maturalnych.

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły

od 6.05.2019

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

Harmonogram na stronie CKE

 6.05 – 31.05.2019

Praktyki zawodowe 
klas III Technikum

Harmonogram

4.06.2019

Wywiadówka ogólnoszkolna godz. 16.30

Proponowane oceny końcoworoczne należy wystawić do 31.05.2019

14.06.2019

Klasyfikacja wstępna

Wystawienie ocen końcoworocznych do godz. 15.00

17.06.2019

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja końcoworoczna

godz. 16.00

18.06.2019

Egzamin pisemny z kwalifikacji w zawodzie

Harmonogram OKE

17.06 – 4.07.2019

Egzamin praktyczny z kwalifikacji w zawodzie

Harmonogram OKE

19.06.2019

Uroczystość zakończenia roku szkolnego (zmiana)

Msza św. 8.00
Uroczystość w szkole 9.30